Đăng ký, dùng form dưới đây
Vui lòng điền thông tin của bạn để tạo tài khoản giao dịch.

Tạo tài khoản

Thông tin liên hệ

Thông tin cá nhân

Kinh nghiệm trong ngành

Trong 2 năm qua, bạn đã tự mình giao dịch ở mức độ nào đối với các sản phẩm tài chính sau:

Thông tin pháp lý

Tôi đồng ý với Terms and Conditions *

Tôi đồng ý với Chính sách bảo mật *

Tôi đồng ý với Chính sách thực hiện lệnh *

Tôi đồng ý với Tuyên bố rủi ro *

Tôi đồng ý với Chính sách phân loại khách hàng *

Tôi đồng ý với Thủ tục xử lý khiếu nại *

Hợp đồng CFD là các sản phẩm đòn bẩy liên quan đến hoạt động giao dịch ký quỹ. Do đó, xin lưu ý rằng việc kinh doanh các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và đặc biệt rủi ro.

Gravity Market là một công ty được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines theo số đăng ký 400 LLC 2020. Gravity Market, bảo lãnh của Châu Âu, đã thành lập công ty con tại Dublin với số vốn một triệu euro theo số đăng ký 144454.