Εγγραφή λογαριασμού, Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την φόρμα παρακάτω
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Συναλλαγών

Πληροφορίες λογαριασμού

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Προσωπικές Πληροφορίες

Εμπειρία Συναλλαγών

Τα τελευταία 2 χρόνια, σε ποιο βαθμό έχετε διαπραγματευτεί με δική σας απόφαση τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά προϊόντα:

Νομικές πληροφορίες

Ποιός είναι ο σκοπός του ανοίγματος ενός λογαριασμού συναλλαγών?

Συμφωνώ με τους :όρους *

Συμφωνώ με τους :όρους *

Συμφωνώ με τους :όρους *

Συμφωνώ με τους :όρους *

Συμφωνώ με τους :όρους *

Συμφωνώ με τους :όρους *

Τα συμβόλαια CFD είναι προϊόντα με μόχλευση που συνδέονται με δραστηριότητα συναλλαγών περιθωρίου. Επομένως, λάβετε υπόψη ότι η διαπραγμάτευση προϊόντων με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση CFD είναι εξαιρετικά κερδοσκοπική και ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Η Gravity Market είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Saint Vincent και τις Γρεναδίνες με τον αριθμό καταχώρησης 400 LLC 2020. Η Gravity Market, ευρωπαϊκή εγγύηση, έχει ιδρύσει τη θυγατρική της στο Δουβλίνο με κεφάλαιο ενός εκατομμυρίου ευρώ με τον αριθμό καταχώρησης 144454.