Регистрация, използвайте формата по-долу
Моля попълнете всички полета

Найстройка на профила

Телефон за контакт

Лична информация

Industry Experience

Over the past 2 years, to what extent have you traded on your own decision the following financial products:

Правна информация

"Политически известно лице" лли сте според дефиницията за такова**

Аз съм съгласен с Правила и условия *

Аз съм съгласен с Политика за поверителнос *

Аз съм съгласен с Уведомление за риска *

Аз съм съгласен с Client Categorization Policy *

Аз съм съгласен с Complaint Handling Procedure *

Договорите за CFD са продукти с ливъридж, свързани с дейност по маржин търговия. Ето защо, имайте предвид, че търговията с продукти с ливъридж може да не е подходяща за всички инвеститори. CFD търговията е силно спекулативна и особено рискована.

Gravity Market е компания, регистрирана в Сейнт Винсент и Гренадини с регистрационен номер 400 LLC 2020. Gravity Market, европейска гаранция, е създала дъщерното си дружество в Дъблин с капитал от един милион евро под регистрационен номер 144454.