Τα συμβόλαια CFD είναι προϊόντα με μόχλευση που συνδέονται με δραστηριότητα συναλλαγών περιθωρίου. Επομένως, λάβετε υπόψη ότι η διαπραγμάτευση προϊόντων με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση CFD είναι εξαιρετικά κερδοσκοπική και ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Η Gravity Market είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Saint Vincent και τις Γρεναδίνες με τον αριθμό καταχώρησης 400 LLC 2020. Η Gravity Market, ευρωπαϊκή εγγύηση, έχει ιδρύσει τη θυγατρική της στο Δουβλίνο με κεφάλαιο ενός εκατομμυρίου ευρώ με τον αριθμό καταχώρησης 144454.