Hợp đồng CFD là các sản phẩm đòn bẩy liên quan đến hoạt động giao dịch ký quỹ. Do đó, xin lưu ý rằng việc kinh doanh các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và đặc biệt rủi ro.

Gravity Market là một công ty được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines theo số đăng ký 400 LLC 2020. Gravity Market, bảo lãnh của Châu Âu, đã thành lập công ty con tại Dublin với số vốn một triệu euro theo số đăng ký 144454.